ပရောဂျက်အကိုးအကား - ဆိုလာခေါင်မိုးတောင်

pj15

အိန္ဒိယရှိ အိမ်ခေါင်မိုးစီမံကိန်း
● တပ်ဆင်နိုင်စွမ်း- 15 MWp
● ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား- သတ္တုခေါင်မိုးတောင် (တြိဂံတောင်)
● ဆောက်လုပ်ရေးအချိန်- 2017

pj16

ဗီယက်နမ်မှာ ပရောဂျက်
● တပ်ဆင်ထားသော စွမ်းရည်- 4MWp
● ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား- သတ္တုခေါင်မိုး mount
● တည်ဆောက်ချိန်- 2020


စာတိုက်အချိန်- ဒီဇင်ဘာ- ၀၇-၂၀၂၁