ပရောဂျက်အကိုးအကား - ဆိုလာခေါင်မိုးတောင်

pj13

ဗီယက်နမ်မှာ ပရောဂျက်
● တပ်ဆင်နိုင်မှု- 6MWp
● ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား- သတ္တုခေါင်မိုး mount
● တည်ဆောက်ချိန်- 2020

pj14

ဗီယက်နမ်မှာ ပရောဂျက်
● တပ်ဆင်ထားသော စွမ်းရည်- 4MWp
● ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား- သတ္တုခေါင်မိုး mount
● တည်ဆောက်ချိန်- 2020


စာတိုက်အချိန်- ဒီဇင်ဘာ- ၀၇-၂၀၂၁